WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Krystyna Szewczyk, biegły rewident nr 9282

Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, wykonywaniem innych usług poświadczających, w tym opinii biegłego rewidenta do planów przekształcenia spółek, świadczeniem usług doradczych, audytem środków unijnych.

Doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy pracy pozwalają nam na dobry kontakt z klientem i zrozumienie jego potrzeb, co jest podstawą wieloletniej współpracy.

>>informacje o naszej firmie


Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk
wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3157.

Właścicielem firmy jest biegły rewident Krystyna Szewczyk, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód - numer legitymacji 9282.

Firma współpracuje z kilkuosobową grupą biegłych rewidentów  i aplikantów zatrudnionych do badania sprawozdań finansowych.


>>usługi naszej firmy


Główną domeną naszej działalności jest:
- badanie sprawozdań finansowych,
- świadczenie usług doradczych,
- audyt programów finansowanych z funduszy UE,
- obsługa fuzji, przejęć, przekształceń podmiotów gospodarczych,
- wykonywanie innych usług poświadczających.

>>czytaj więcej 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
i informacjami zawartymi na naszej stronie!